Showing 1-3 of 3 items.

Eebe wuxuu ku dhartay Waqtiga Casarka ah.

In Dadku khasaaro ku sugunyahay.

Marka laga reebo kuwa rumeeyay xaqa ee Camal fiican fala, isuna dardaarma xaqa, isuna dardaarma Samirka.