Showing 1-3 of 3 items.

Ved tidens makt!

Mennesket kommer visselig til kort!

Unntatt er de som tror og lever rettskaffent, som legger hverandre sannheten på hjertet, og standhaftighet.