Showing 1-3 of 3 items.

Ik zweer bij den namiddag.

Waarlijk, de mensch bewerkt zijn verderf.

Behalve zij die gelooven en doen wat rechtvaardig is, en wederkeerig de waarheid aanbevelen en elkander wederkeerig tot volharding aansporen.