Showing 1-20 of 206 items.

Alif. Lam. Mim. Sad.

To jest Księga zesłana tobie - niech ona nie budzi w twojej piersi żadnej udręki - abyś przez nią ostrzegał i jako napomnienie dla wierzących.

Idźcie za tym, co wam zostało zesłane od waszego Pana, i nie postępujcie za opiekunami poza Nim! Jakże mało wy sobie przypominacie!

A ileż miast wytraciliśmy?! Nasza srogość przychodziła na nie nocą albo w czas południowego odpoczynku.

A kiedy przychodziła na nich Nasza srogość, ich okrzykiem były tylko słowa:"Zaprawdę, byliśmy niesprawiedliwi!"

Wtedy My, z pewnością, będziemy pytać tych, do których zostali posłani, i z pewnością będziemy pytać tych, którzy zostali posłani!

Wtedy My powiemy im z pełną wiedzą, ponieważ nie byliśmy nieobecni!

A waga w tym Dniu jest prawdą: ci, których szale będą ciężkie, będą szczęśliwi;

A ci, których szale będą lekkie, stracili swoje dusze, dlatego że byli niesprawiedliwi względem Naszych znaków.

My umocniliśmy was na ziemi i przygotowaliśmy na niej dla was środki do życia. Jakże mało wy dziękujecie!

My stworzyliśmy was, potem was ukształtowaliśmy, potem powiedzieliśmy do aniołów:"Oddajcie pokłon Adamowi!" Oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa; on nie był wśród tych, którzy się pokłonili.

Bóg powiedział:"Co tobie przeszkodziło, że się nie pokłoniłeś, skoro tobie nakazałem?" Powiedział:"Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny."

Powiedział:"Uchodź stąd! Nie tobie należy być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś wśród upokorzonych."

Powiedział:"Daj mi zwłokę do Dnia, kiedy oni będą wskrzeszeni!"

Powiedział:"Jesteś wśród tych, którym dano zwłokę."

Powiedział:"Za to, iż Ty mnie skazałeś na błądzenie, postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej.

Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi."

Powiedział:"Uchodź stąd, wzgardzony, odrzucony! Tymi spośród nich, którzy pójdą za tobą, Ja z pewnością zapełnię Gehennę!"

"A ty, Adamie! Zamieszkaj z twoją żoną w Ogrodzie! Jedzcie obydwoje, z czego chcecie, ale nie zbliżajcie się do tego drzewa, bo oboje znajdziecie się wśród niesprawiedliwych!"

I szatan zwiódł ich na pokuszenie, z zamiarem ukazania im ich nagości, która była dla nich skryta; i powiedział:"Zakazał wam wasz Pan tego drzewa tylko dlatego, abyście się nie stali aniołami lub istotami nieśmiertelnymi."