Showing 1-20 of 206 items.

Elif Lām Mīm Sād.

Objavljuje ti se Knjiga – i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka.

Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika! – A kako vi malo pouku primate!

Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli,

a kada bi ih kazna Naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi:"Nasilnici smo, zaista, bili!"

I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitaćemo, doista, i poslanike,

i izložićemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.

Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići;

a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati.

Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. – A kako vi malo zahvaljujete!

Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli:"Poklonite mu se!" – i oni su se poklonili, osim Iblisa, on se nije htio pokloniti.

"Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?" – upita On. –"Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače" – odgovori on.

"E onda izlazi iz Dženneta" – reče On –"ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!"

"Daj mi vremena do Dana njihova oživljenja!" – zamoli on.

"Daje ti se vremena!" – reče On.

"E zato što si odredio pa sam u zabludu pao" – reče –"kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati,

pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!"

"Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen!" – reče On."Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom doista ću Džehennem napuniti!

A ti, o Ademe, i žena tvoja u Džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite!"

I šejtan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče:"Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili" –