Showing 1-20 of 112 items.

Nici o nouă amintire nu le vine de la Domnul lor, fără ca ei să nu o asculte în batjocură.

Inimile lor se desfată, atunci când nedrepţii ţin sfaturi: “Oare aceasta nu este un om asemenea vouă? Vă veţi lăsa prinşi de vrajă, atunci când vedeţi limpede?”

El spuse: “Domnul meu cunoaşte tot cuvântul din cer şi de pe pământ. El este Auzitorul, Ştiutorul.”

Ei spun: “Ba că sunt nişte vedenii încâlcite, ba că el le-a născocit, ba că este un poet! Să ne aducă un semn precum le-a fost trimis celor dintâi!”

Nici o cetate din cele pe care le-am nimicit înaintea lor nu a crezut. Ei vor crede, oare?

Noi nu am trimis înaintea ta decât bărbaţi cărora Noi ne-am dezvăluit. Întrebaţi-i pe oamenii Amintirii, dacă voi nu ştiţi.

Noi nu le-am făcut trupuri care să nu mănânce bucate şi care să fie nemuritoare.

Noi am adeverit făgăduiala ce le-a fost făcută. Noi i-am mântuit pe ei şi pe cine am voit şi i-am nimicit pe cei necumpătaţi.

Noi v-am pogorât vouă o Carte pentru a vă aduce aminte. Nu pricepeţi, oare?

Câte cetăţi nedrepte n-am sfărâmat! Şi după nimicirea lor un alt popor am creat.

Când simt urgia Noastră, ei fug de ea.

“Nu fugiţi! Întoarceţi-vă la ceea din care v-aţi îndestulat, la locuinţele voastre. Poate veţi fi întrebaţi!”

Ei spun: “Vai nouă, căci am fost nedrepţi!”

Şi strigătul lor nu s-a curmat până când nu i-am făcut ca o secerătură, vlăguiţi.

Noi n-am creat cerul, pământul şi ceea ce se află între ele în joacă.

Dacă am fi vrut să ne luăm un joc, l-am fi luat de la Noi, dacă am fi făcut-o.

Ba nu! Noi aruncăm Adevărul asupra deşertăciunii şi îi zdrobim capul şi astfel ea dispare. Vai vouă pentru ceea ce născociţi!

Ale Lui sunt cele din ceruri şi de pe pământ. Cei din preajma Lui nu sunt atât de îngâmfaţi ca să nu I se închine şi nici nu îi prinde osteneala.

Ei Îl preamăresc noapte şi zi şi nu lâncezesc.

Şi-au luat ei de pe pământ dumnezei ce pot scula morţii?