Showing 1-20 of 112 items.

Zbliża się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają.

Nie przychodzi do nich żadne nowe napomnienie od ich Pana, żeby mu się nie przysłuchiwali, zabawiając się

Z lekkim sercem. Ci, którzy byli niesprawiedliwi, potajemnie rozprawiają:"Czy on nie jest tylko człowiekiem, podobnie jak wy? Czyż będziecie się oddawać czarom skoro jasno widzicie?"

Powiedz:"Mój Pan zna słowa w niebie i na ziemi. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!"

Oni powiedzieli przeciwnie:"To mieszanina marzeń sennych! On to wymyślił! On jest poetą! Niechże on przyjdzie do nas z jakimś znakiem, tak jak byli wysyłani dawni posłańcy!"

Nie uwierzyło przed nimi żadne miasto, które zniszczyliśmy. Czyż oni uwierzą?

I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie!

My nie daliśmy im takiego ciała, żeby mogli się obejść bez pożywienia czy też byli nieśmiertelni.

Potem dotrzymaliśmy im obietnicy i uratowaliśmy ich oraz tych, których chcieliśmy, a wytraciliśmy ludzi występnych.

Zesłaliśmy wam Księgę, w której jest napomnienie dla was. Czyż wy nie rozumiecie?

Ileż miast niesprawiedliwych obróciliśmy w gruzy i stworzyliśmy po nich inne ludy!

A kiedy oni poczuli Naszą srogość, pośpiesznie uciekli stamtąd.

"Nie uciekajcie i powróćcie do tego dobrobytu, z którego korzystaliście, i do waszych mieszkań! Być może, będziecie zapytani."

Powiedzieli:"O biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi."

I nie ustało to ich wołanie, aż uczyniliśmy ich żniwem - bezwładnymi.

I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy.

A jeślibyśmy chcieli się zabawić, to znaleźlibyśmy rozrywkę u Nas, gdybyśmy w ogóle mieli działać.

Przeciwnie! My razimy prawdą fałsz; ona rozbija mu głowę i fałsz znika. Biada wam z powodu tego, co opisujecie!

Do Niego należą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi. A ci, którzy są przy Nim, nie wbijają się w pychę; tak by Jemu czci nie oddawać; i nie ustają.

Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia.