Showing 1-20 of 112 items.

Regnskapsdagen nærmer seg for menneskene, men i sorgløshet vender de seg bort.

Ingen ny formaning fra Herren kommer til dem uten at de lytter lekende og lett om hjertet.

De urettferdige hvisker til hverandre: «Dette er jo bare et vanlig menneske som dere! Vil dere godta trolldom med åpne øyne?»

Sendebudet sier: «Herren vet hva som sies i himmel og på jord. Han er den Hørende, den Allvitende.»

Men de sier: «Dette er et virvar av drømmer! Han har oppdiktet det! Han er en skald! La Ham bringe oss et tegn, som de gamle profeter var utstyrt med.»

Ingen by før deres tid har Vi ødelagt, som trodde. Vil de da ikke tro?

Før deg sendte Vi også menn som Vi gav åpenbaringer. Bare spør de folk som har formaningen (jøder og kristne), om dere ikke vet det.

Men Vi gav profetene ikke legemer som ikke trengte mat, og de var ikke udødelige.

Men Vi innfridde Vårt løfte til dem, og reddet dem, og dem Vi bestemte, og tilintetgjorde de lettsindige.

Nå har Vi åpenbart for dere en skriftens bok med deres formaning. Vil dere da ikke forstå?

Hvor mang en by full av urett har Vi ikke lagt i grus, og latt andre folk fremstå?

Når de ante Vårt straffetiltak, så flyktet de over hals og hode, ut av dem.

Noen sa: «Flykt ikke! Vend tilbake til det vellevnet dere nøt og deres boliger, at dere kan avlegge regnskap.»

Andre sa: «Trøste oss, vi levde i urett!»

Og deres roping fortsatte til Vi meiet dem ned, og de lå der sluknet i døden.

Vi skapte ikke himmel og jord og det som mellom dem er for moro skyld.

Om Vi ønsket å finne tidsfordriv, kunne Vi finne det hos Oss selv, om så var.

Tvert imot, Vi vil slynge det ekte mot forgjengelighetens verdiløshet, og knuse dens hode, og se, den forgår! Ve over dere for det dere fremholder.

Ham tilhører alle i himlene og på jord! De som er i Hans nærhet føler seg ikke for store til å tjene Ham, og de slapper ikke av.

De priser Ham natt og dag, uten opphold.