Showing 1-20 of 112 items.

Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.

I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju

srcā rasijanih. A mnogobošci govore šapatom:"Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest?"

"Gospodar moj zna" – reče on –"šta se govori i na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!"

Oni, čak, govore:"To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!"

Nijedan grad koji smo Mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati?

I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi!

Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili.

Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli, spašavali, a one koji su nevaljali bili uništavali.

Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?

A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli!

I čim bi silu Našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali.

"Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati."

"Teško nama" – oni bi govorili –"mi smo, zaista, nevjernici bili!"

I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili, kao žito požnjeveno, nepomičnim.

Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo.

Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo,

nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite!

Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se,

hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.