Showing 1-20 of 165 items.

Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjednačuju!

On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.

On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.

A nevjernicima ne dođe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.

Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih će, sigurno, stići posljedice onoga čemu se rugaju.

Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog grijehova njihovih, uništavali, i druga pokoljenja, poslije njih, stvarali.

A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju:"Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina."

Oni govore:"Trebalo je da mu se pošalje melek!" A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im se ne bi više dao.

A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno.

Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.

Reci:"Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!"

Upitaj:"Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?" – i odgovori:"Allahovo!" On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa – oni neće vjerovati.

Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna.

Reci:"Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!" Reci:"Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju" – i:"Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!"

Reci:"Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu."

A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh.

Ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari – pa, samo je On Svemoćni,

i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudri i Sveznajući.

Reci:"Ko je svjedok najpouzdaniji?" – i odgovori:"Allah, On će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur"an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?" Reci:"Ja ne tvrdim." Reci:"Samo je On – Bog, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge Njemu ravnim."

Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa – oni neće vjerovati.