Showing 61-80 of 165 items.

On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.

Oni će, poslije, biti vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti.

Reci:"Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad Mu se i javno i tajno ponizno molite:"Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni!""

Reci:"Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih."

Reci:"On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite." Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!

Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Reci:"Ja nisam vaš čuvar,

svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!"

Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš.

Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni opominjati ne bi li se okanili.

Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kur"anom da čovjek, zbog onoga što radi, ne bi stradao, jer osim Allaha – ni zaštitnika ni posrednika neće imati i jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će, zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani; njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali.

Reci:"Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim – a Allah nas je već uputio – i da budemo kao onaj koga su na Zemlji šejtani zaveli pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na Pravi put:"Hodi nama!"" Reci:"Allahov put je – jedini Pravi put, i nama je naređeno da Gospodara svjetova slušamo

i da molitvu obavljamo i da se Njega bojimo; On je Taj pred kojim ćete biti sakupljeni,

i On je Taj koji je nebesa i Zemlju mudro stvorio: čim On za nešto rekne:"Budi!" – ono biva; riječ Njegova je Istina; samo će On imati vlast na Dan kad se u rog puhne; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, i On je Mudri i Sveznajući."

A kad Ibrahim reče svome ocu Azeru:"Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi."

I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi čvrsto vjerovao.

I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče:"Ovo je Gospodar moj!" A pošto zađe, reče:"Ne volim one koji zalaze!"

A kad ugleda Mjesec kako izlazi, reče:"Ovo je Gospodar moj!" A pošto zađe, on reče:"Ako me Gospodar moj na Pravi put ne uputi, biću, sigurno, jedan od onih koji su zalutali."

A kad ugleda Sunce kako se rađa, on uzviknu:"Ovo je Gospodar moj, ovo je najveće!" – A pošto zađe, on reče:"Narode moj, ja nemam ništa s tim što vi Njemu druge ravnim smatrate!

Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju!"

I narod njegov se s njim raspravljao."Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On je mene uputio?" – reče on."Ja se ne bojim onih koje vi Njemu ravnim smatrate, biće samo ono što Gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvaća sve. Zašto se ne urazumite?