Showing 21-40 of 165 items.

Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze Njegove? Nepravedni zaista neće uspjeti!

A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge Njemu ravnim smatrali:"Gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali?"

neće im ništa drugo preostati nego da reknu:"Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!"

Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koje su bili izmislili!

Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur"an ne bi razumjeli, i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju:"To su samo izmišljotine naroda davnašnjih!"

Oni zabranjuju da se u Kur"an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju, i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju.

A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći:"Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!"

Ne, ne! Njima će očevidno postati ono što su prije krili; a kada bi i bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci,

i rekli bi:"Nema života osim na ovome svijetu i mi nećemo biti oživljeni!"

A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita:"Zar ovo nije istina?" – odgovoriti:"Jeste, tako nam Gospodara našeg!" – a i kako će On reći:"E pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!"

Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradaće kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reći će:"O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!", i grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti!

Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite?

Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi.

A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša – a niko ne može Allahove riječi izmijeniti – i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti.

Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve ka nebu, pa im donesi jedno čudo! Da Allah hoće, On bi ih sve na Pravome putu sakupio; zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju!

Odazvaće se jedino oni koji su poslušni. – A Allah će umrle oživiti; zatim, Njemu će se svi vratiti.

Oni govore:"Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo?" Reci:"Allah je kadar poslati čudo, ali većina njih ne zna."

Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim.

A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće – Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće – na Pravi put izvodi.

Reci:"Kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio Smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim Allaha prizivali, ako istinu govorite?"