Showing 1-19 of 19 items.

Yaratan Rabbinin adiyla oku!

O, insani bir alekadan (embriyodan) yaratti.

Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

O Rab ki kalemle yazmayi ögretti.

Insana bilmedigi seyleri ögretti.

Hayir! Dogrusu (kâfir) insan azginlik eder.

Kendisinin muhtaç olmadigini zannettigi için.

Muhakkak ki dönüs mutlaka Rabbinedir.

(9-10) Namaz kildigi zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

(9-10) Namaz kildigi zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) dogru yolda olur,

Veya kötülüklerden sakinmayi emrederse?

Gördün mü, ya bu (adam, hakki) yalanlar, yüzçevirirse,

O adam, Allah"in kendini gördügünü hiç bilmiyor mu?

(15-16) Hayir, hayir! Eger o, bu davranisindan vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalanci perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

(15-16) Hayir, hayir! Eger o, bu davranisindan vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalanci perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

O zaman o taraftarlarini yardima çagirsin.

Biz de Zebanileri çagiracagiz.

Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş.