Showing 1-19 of 19 items.

LÄS I din Herres namn, Han som har skapat -

skapat människan av en grodd som sätter sig fast!

Läs! Din Herre är den Främste Givaren,

som har lärt [människan] pennans [bruk],

lärt människan vad hon inte visste!

Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser

då hon tror sig vara fri från allt beroende; -

till din Herre måste alla återvända.

VAD ANSER du om den som vill hindra

en [Guds] tjänare från att förrätta bön?

Följer han vägledningen

eller anbefaller han gudsfruktan?

Eller anser du att han [snarare] förnekar sanningen och vänder den ryggen?

Vet han inte att Gud ser [allt]

Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen -

luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna] -

och låt honom då kalla på de äldstes råd;

Vi skall kalla på helvetets änglavakt!

Nej [Profet]! Lyd honom inte, men fall ned i tillbedjan och sök komma [din Herre] nära!