Showing 1-19 of 19 items.

Głoś! w imię twego Pana, który stworzył!

Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!

Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy!

Ten, który nauczył człowieka przez pióro;

Nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział.

Niestety, nie! Zaprawdę, człowiek się buntuje,

Ponieważ czuje się niezależnym!

Zaprawdę, powrócisz przecież do twojego Pana!

Czy widziałeś tego, który zabrania

Słudze modlić się?

Czy sądzisz, iż on jest na drodze prostej

Albo że zaleca bogobojność?

Czy też sądzisz, iż on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się?

Czyż on nie wie, że Bóg widzi?

Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie, to, zaprawdę, pociągniemy go za kosmyk;

Za kosmyk kłamliwy i grzeszny!

Niech on wezwie swoich popleczników!

My wezwiemy strażników!

Ależ nie! Nie słuchaj go! Wybijaj pokłony i zbliż się!