Showing 1-19 of 19 items.

Lees in naam van uwen Heer, die alle dingen heeft geschapen.

Die den mensch van gestold bloed schiep.

Lees; want uw Heer is de weldadigste;

Die (den mensch) het gebruik van de pen leerde;

Die den mensch leerde, wat hij niet kende.

Waarlijk. Maar de mensch wordt weêrspannig.

Omdat hij ziet, dat hij overvloedige rijkdommen heeft.

Waarlijk, tot uw Heer zal de terugkeer van alles zijn.

Wat denkt gij van hem, die verbiedt.

Onzen dienaar als hij bidt?

Wat denkt gij, indien hij de ware richting zou volgen.

Of vroomheid bevelen?

Wat denkt gij, indien hij de goddelijke openbaringen van valschheid beschuldigt, en zijn rug toewendt?

Weet hij niet, dat God het ziet?

Ja, waarlijk indien hij niet ophoudt, zullen wij hem bij de haren van zijn voorhoofd grijpen,

Van zijn leugenachtig en zondig voorhoofd.

En laat hem zijn raad te zijner hulpe roepen.

Ook wij zullen de helsche wachten roepen, om hem in de hel te werpen.

Waarlijk, gehoorzaam hem niet, maar ga voort God te aanbidden, en tracht hem te naderen.