Showing 1-19 of 19 items.

PRISA din Herres, den Högstes, namn!

Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla],

och som ger [människan] hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg,

och som låter betesmarkernas gräs växa

för att sedan vissna och svartna.

VI SKALL lära dig att läsa och du kommer inte att glömma något

utom det som Gud vill [att du skall glömma]; Han vet vad [människorna] öppet tillkännager likaväl som det som [de vill] dölja.

Och Vi skall göra det lätt för dig [att följa religionens bud].

PÅMINN nu [människorna, Muhammad] - kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;

den som står i bävan [inför Gud] kommer att lägga den på minnet

och [bara] den olycklige stackare kommer att vända ryggen till

som blir lågornas rov i den stora Elden,

där han varken kan dö eller leva.

Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet

och åkallar sin Herres namn och förrättar sin bön.

Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat,

trots att det kommande livet är bättre och varar i evighet.

[Allt] detta har helt visst redan [sagts] i de tidigare uppenbarelserna,

i Abrahams och Moses uppenbarelser.