Showing 1-19 of 19 items.

Wysławiaj imię twego Pana, Najwyższego,

Który stworzył i ukształtował harmonijnie,

Który wyznaczył los i poprowadził;

To On każe zielenić się pastwisku,

A potem czyni je ciemniejącą paszą.

My nauczymy cię recytować i ty zapomnisz

Tylko to, co Bóg zechce. Przecież Bóg zna to, co jawne i co skryte!

I My uczynimy łatwą dla ciebie drogę ku temu, co najpomyślniejsze.

Napominaj więc, jeśli napomnienie jest pożyteczne!

Opamięta się ten, kto się obawia;

A odsunie się od napomnienia najnędzniejszy,

Który się będzie palił w ogniu największym,

Gdzie ani nie umrze, ani też nie będzie żył.

Zaś szczęśliwy będzie ten, kto się oczyści

I będzie wspominał imię swego Pana, i modlił się.

Lecz wy wolicie życie tego świata,

Tymczasem życie ostateczne jest lepsze i bardziej trwałe.

Zaprawdę, to jest w dawnych księgach,

Księgach Abrahama i Mojżesza!