Showing 1-19 of 19 items.

نام پروردگار بلند مرتبه ات را به پاکی یاد کن.

(همان) که آفرید پس درست واستوار ساخت.

و(همان) کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود.

و (آن) کسی که چراگاه را رویانید.

سپس آن را خشک وسیاه گردانید.

ما بزودی (قرآن را) بر تو می خوانیم, پس هرگز فراموش نخواهی کرد.

مگر آنچه را که خدا بخواهد, همانا او آشکار ونهان را می داند.

و ما تورا برای (راه) آسان توفیق می دهیم.

پس اگر پند مفید باشد, پندده.

بزودوی کسی که (از خدا) می ترسد, پند می پذیرد.

و بدبخت ترین (مردم) از آن دوری می گزیند.

(همان) کسی که در آتش بزرگ (جهنم) در خواهد آمد.

سپس در آن (آتش) نه می میردونه زنده می ماند.

یقیناً کسی که خود را پاک (وتزکیه) کند, رستگار شد.

و (نیز کسی که) نام پروردگارش را یادکرد پس نماز گزارد.

بلکه شما (مردم) زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح می دهید.

در حالی که آخرت بهتر و پایندتر است.

به راستی این (نیدها) در صحیفه های پیشین (نیز) بود.

صحیفه های ابراهیم وموسی.