Showing 1-19 of 19 items.

Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího,

jenž vše stvořil a vyrovnal,

každý osud předurčil a usměrnil,

jenž pastviny k životu vyvolal

a potom je v pěnu zčernalou přeměnil!

Naučíme tě přednášet a nezapomeneš nic z věci té,

leda co Bůh bude chtít - a On zná zjevné i skryté -

a ulehčíme ti přístup k věci snadné!

Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné!

A kdo Boha se bojí, ten na ně si vzpomene,

však odvrátí se od něho jen bídník nejhorší,

jehož spalovat bude oheň největší,

v něm potom nezemře ani nebude žít.

Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn

a jméno Pána svého vzpomíná a modlitbu koná.

Vy však přednost životu pozemskému dáváte,

ač život budoucí lepší a trvalejší máte.

Toto vskutku je psáno ve svitcích dřívějších,

svitcích Abrahamových a Mojžíšových.