Showing 1-19 of 19 items.

Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

koji sve stvara i čini skladnim,

i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

i koji čini da rastu pašnjaci,

i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.

Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –

i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:

dozvaće se onaj koji se Allaha boji,

a izbjegavaće je onaj najgori,

koji će u vatri velikoj gorjeti,

pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

Postići će šta želi onaj koji se očisti

i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

a onaj svijet je bolji i vječan je.

Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

listovima Ibrahimovim i Musaovim.