Showing 1-20 of 35 items.

Ylistetty, kunnian Jumala.

Pyhän Kirjan ilmoitus on saatu Jumalalta, mahtavalta, viisaalta.

Me olemme luonut taivaat ja maan ja mitä niiden välillä on vain totuudessa ja määrätyksi ajaksi, mutta ne, jotka ovat epäuskoisia, kääntyvät pois saamistaan varoituksista.

Sano: »Oletteko ajatelleet niitä, joita avuksenne huudatte Jumalan sijasta? Osoittakaa minulle, kuinka suuren osan ne ovat luoneet maasta! Tai onko heillä osuutta taivaisiin? Tuokaa minulle kirja, joka on ilmoitettu ennen tätä, tai rippeitä tiedosta, jos rakastatte totuutta!»

Kuka erehtyy enemmän kuin se, joka Jumalan asemesta kutsuu niitä, jotka eivät ennen ylösnousemuksen päivää vastaa hänelle eivätkä huoli hänen kutsustaan?

Ja kun ihmiset kootaan yhteen, tulee heistä näiden vihamiehiä ja he kieltävät näiden palvoneen heitä.

Ja vaikka tunnusmerkkimme selvästi luetaan heille, väittävät epäuskoiset totuudesta, kun se tulee heidän osakseen: »Tämä on selvää noituutta.»

Tai he sanovat: »Hän on keksinyt sen». Sano: »Jos minä olen keksinyt sen, ette te voi enää auttaa minua Jumalan edessä. Hän tietää parhaiten, mitä olette siitä uskotelleet. Hän on pätevä todistaja minun ja teidän asiassanne; niin, Hän antaa anteeksi ja on armollinen.

Sano: »Minä en ole sananjulistajista ensimmäinen enkä tiedä, mitä tulee tapahtumaan minulle tai teille; minä noudatan vain sitä, mikä on ilmoitettu minulle, ja olen vain julkinen varoittaja.»

Sano: »Oletteko ajatelleet, että se tulee Jumalalta ja että te ette usko siihen, mutta eräs todistaja Israelin lasten joukosta on todistanut sen oikeaksi; hän uskoi, mutta te olette ylpeitä.» Totisesti, Jumala ei kaitse jumalatonta kansaa.

Epäuskoiset sanovat uskovaisista: »Jos koraanissa olisi ollut jotakin hyvää, eivät he sen omaksumisessa olisi päässeet meistä edelle», ja koska he eivät tahdo antaa sen ohjata itseään oikeaan, he sanovat: »Se sisältää vain vanhoja valhetaruja.»

Ennen sitä oli jo Mooseksen kirja oppaana ja armonosoituksena, ja tämä kirja vahvistaa sen arabian kielellä, varoitukseksi niille, jotka tekevät vääryyttä, ja hyvänä sanomana niille, joiden teot ovat hyviä.

Totisesti niillä, jotka sanovat: »Jumala on Herramme» ja pysyvät oikealla tiellä, ei ole pelkoa eikä heidän tarvitse murehtia.

Heistä tulee paratiisin asukkaita ikuisiksi ajoiksi palkaksi siitä, mitä he tekivät.

Me olemme myös käskenyt ihmisen tehdä hyvää vanhemmilleen; hänen äitinsä on kantanut hänet tuskalla ja synnyttänyt hänet kivulla, ja kantaminen ja vieroittaminen kestää kolmekymmentä kuukautta; ja kun hän saavuttaa kypsyysiän ja täyttää neljäkymmentä vuotta, hän sanoo: »Herra, suo minun olla kiitollinen siitä armosta, jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, suo että pystyisin hyviin tekoihin, jotka miellyttävät Sinua, ja salli kaiken koitua jälkeläisteni parhaaksi; totisesti, minä turvaan Sinuun ja kuulun Sinun alamaisiisi.»

Näiltä vastaanotamme parhaan, mitä he ovat tehneet, ja annamme anteeksi heidän pahat tekonsa, koska he kuuluvat paratiisin asukkaisiin sen vanhurskaan lupauksen mukaan, mikä heille on annettu.

Mutta jos joku sanoo vanhemmilleen: »Häpeä teille! Kuinka lupaatte minulle, että minut herätetään henkiin, kun jo muut sukupolvet ovat kuolleet ennen minua?» niin että he kumpikin huutavat Jumalalta apua: »Voi sinua! Usko, Jumalan lupaus on totisesti varma» ja hän vastaa: »Nämä ovat vain muinaistaruja»,

niin juuri tällaiset ovat niitä, joiden suhteen on käynyt toteen ennustus dzinneistä ja ihmispolvista, jotka ovat kuolleet jo ennen heitä; totisesti ovat he tuhon omat.

Jokaista varten on olemassa eri asteita, aina sen mukaan, mitä he ovat tehneet, jotta minä saattaisin maksaa heille täyden palkan teoistaan, ilman että kukaan kärsisi vääryyttä.

Sinä päivänä, jolloin epäuskoiset saatetaan tulen eteen, kuuluu sana: »Te tuhlasitte kaiken hyvän maallisessa elämässänne, nauttien siitä lyhyen ajan, mutta tänään palkitaan teidät masentavalla kurituksella, sentähden että olitte ilman syytä ylpeitä maan päällä ja teitte syntiä.