Showing 1-11 of 11 items.

ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮัก ๆ

แล้วด้วยม้าที่กลีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ

แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า

แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น

แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น

แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา

และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน

และแท้จริงเขามีความหวงแหน เพราะรักในทรัพย์สมบัติ

เขาไม่รู้ดอกหรือว่า เมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา

และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก

แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้น ทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน