Showing 1-11 of 11 items.

Na galopujące, zadyszane,

Krzeszące iskry ognia, .

Które ruszają do ataku rankiem,

Wzbijając tuman kurzu,

I wdzierają się w sam środek gromadnie!

Zaprawdę, człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana!

I, zaprawdę, on sam jest tego świadkiem!

Zaprawdę, jego miłość do dóbr jest ogromna!

Czyż on nie wie, że kiedy zostanie wywrócone to, co jest w grobach,

I kiedy zostanie wydobyte na jaw to, co jest w piersiach

- zaprawdę, tego Dnia, ich Pan będzie o nich doskonale powiadomiony!