Showing 1-11 of 11 items.

Při pádících, odfrkujících,

jiskry vykřesávajících,

za jitra se vynořujících,

oblaka prachu v něm zviřujících

a do středu tlupy vtrhujících!

Vůči svému Pánu člověk vskutku nevděčný je,

a dokonce sám to dosvědčuje.

Horlivý však je věru v lásce k majetku!

Cožpak neví, že až bude to, co je v hrobech, převráceno

a to, co v hrudích je, odhaleno,

Pán jejich v ten den dokonale o nich bude zpraven?