Showing 1-11 of 11 items.

Tako mi onih koji dahćući jure,

pa varnice vrcaju,

i zorom napadaju,

i dižu tada prašinu

pa u njoj u gomilu upadaju –

čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

i sam je on toga, doista, svjestan,

i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.

A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?