Showing 1-11 of 11 items.

And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;

And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;

And olsun sübh çağı hücum edən atlara;

And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;

Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,

İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.

Və o özü də buna şahiddir.

Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!

Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;

Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman

Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!