Showing 1-20 of 60 items.

Таратучы каты җил белән ант итәм.

Дәхи авыр йөкне күтәрүче болытлар илә ант итәмен, болытлар күпме су күтәреп йөриләр.

Дәхи дәрьяләрдә вә диңгезләрдә җиңеллек илә йөрүче кораблар илә.

Дәхи Аллаһуның тәкъдирләрен бүлеп кешеләргә ирештерүче фәрештәләр илә ант итеп әйтәмен:

"Ий кешеләр сезгә вәгъдә ителгән кыямәт, кубарылу вә җәннәт, җәһәннәм хактыр.

Хисаб вә җәза, әлбәттә, була чакдыр.

Дәхи йолдызлар юлы булучы күк белән ант итәмен.

Ий кешеләр, Коръән хакында төрле-төрле сүздәсез, кайберләрегез Коръән сүзләренә ышаныр вә кайберләрегез ышанмас, кайберләрегез Коръән белән гамәл кылыр вә кайберләрегез Коръән белән гамәл кылмас.

Ул Коръәннән кайтарылыр, ягъни качар Аллаһуның тәкъдирендә мәхрүм ителгән кеше.

Ләгънәт булсын ялган сөйләп Коръәннән качучы кешеләргә.

Алар үзләренең наданлыклары вә гафиллекләре белән алданучылардыр.

Алар кыямәт көне кайчан була, дип, сорыйлар.

Алар кыямәт көнне утта ґәзаб кылынырлар.

Газабыгызны татыгыз, бу ґәзаб үзегез ашыктырган ґәзабтыр.

Аллаһудан куркучы гөнаһтан вә хаталыклардан сакланучы тәкъва мөэминнәр, әлбәттә, җәннәтләрдә рәхәтлек елгасы янындалардыр.

Алар Раббылары биргән нигъмәтләрне алучылардыр, бит алар җәннәткә кермәс борын дөньяда яхшылыкны кылучы изге мөселман иделәр.

Төннәрдә алар аз йоклар булдылар.

Алар сәхәр вакытларыңда намаз, Коръән укып Аллаһудан гафу сорый иделәр.

Алар сораучы вә сорамаучы мохтаҗларга малларыннан садакалар бирә иделәр.

Җирдә дә ышанучы гакыллы кешеләр өчен галәмәтләр бардыр.