Showing 1-20 of 60 items.

Naapa kwa pepo zinazo tawanya,

Na zinazo beba mizigo,

Na zinazo kwenda kwa wepesi.

Na zinazo gawanya kwa amri,

Hakika mnayo ahidiwa bila ya shaka ni kweli,

Na kwa hakika malipo bila ya shaka yatatokea.

Naapa kwa mbingu zenye njia,

Hakika nyinyi bila ya shaka mmo katika kauli inayo khitalifiana.

Anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa.

Wazushi wameangamizwa.

Ambao wameghafilika katika ujinga.

Wanauliza: Ni lini hiyo siku ya malipo?

Hiyo ni siku watakayo adhibiwa Motoni.

Onjeni adhabu yenu! Haya ndiyo mliyo kuwa mkiyahimiza.

Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na chemchem.

Wanapokea aliyo wapa Mola wao Mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema.

Walikuwa wakilala kidogo tu usiku.

Na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira.

Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye omba.

Na katika ardhi zipo Ishara kwa wenye yakini.