Showing 1-20 of 60 items.

Eebe wuxuu ku dhaartay dabaysha (Carrada kicisa).

Iyo daruurta xambaarta culayska (Roobka).

iyo doonnida sida fudud u socota.

Iyo Malaa"igta amarka qaybisa.

Ee dadow waxa laydiinku goodin waa run.

Abaalmarintuna waa sugantahay.

Samada yuu Eebe ku dhaartay ee quruxda iyo waddooyinka leh.

Ee dadow waxaad ku sugantihiin hadal is khilaafsan.

Iimaankana waxaa laga iilaa ruux dhumay.

Waxaana la nacladay Beenalayaasha.

Ee ah kuwa xumaantooda (baadinimadooda) ku dhexhilmaansan.

waxay waydiin goorta abaalmarinta (qiyaamada).

Waana maalinta naarta lagu gubi.

Laguna dhihi dhadhamiya caddibaddii aad dadajisanayseen.

Kuwa dhawrsaday waxay ku sugnaan Jannooyin iyo Ilo.

Iyagoo qaadan waxa Eebe siiyay, maxaayeelay waxay ahaayeen horay kuwo wanaag fala.

Waxayna ahaayeen kuwo wax yar Habeenkii seexda.

Waagana way dambi dhaaf waydiisanayeen.

Xoolohoodana xaq bay ku leeyihiin kuwa waydiista iyo kadhibaataysan.

Dhulkana waxaa ugu sugan calaamooyin kuwa wax yaqiinin.