Showing 1-20 of 60 items.

Pe cărătoarele de povară!

Pe alergătoarele cu iuţeală!

Pe împărţitoarele de poruncă!

Ceea ce vi s-a făgăduit este adevărat.

Judecata de Apoi este fără tăgadă.

Pe cerul cu ale sale cărări!

Voi aveţi asupra lui păreri felurite,

şi îl întoarce pe dos cel care este întors.

Să fie ucişi bănuitorii,

ei, cei care sunt într-o prăpastie şi nu-şi dau seama!

Ei întreabă: “Când va veni Ziua Judecăţii?”

În Ziua când vor fi puşi la încercare în Foc:

“Gustaţi încercarea voastră! Aceasta este ceea ce voi cereaţi degrabă!”

Cei temători vor trăi în Grădini cu izvoare,

luând ceea ce Domnul lor le va dărui. Ei au fost înainte dintre făptuitorii de bine

ce dormeau noaptea puţin,

iar dis-de-dimineaţă cereau iertare.

Din averile lor aveau parte şi cerşetorul şi lipsitul!

Pe pământ sunt semne pentru cei care cred cu tărie.

Precum şi în voi înşivă. Nu le vedeţi, oare?