Showing 1-20 of 60 items.

Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.

dan awan yang mengandung hujan,

dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.

dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,

sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.

dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,

sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,

dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,

(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,

mereka bertanya:"Bilakah hari pembalasan itu?"

(Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

(Dikatakan kepada mereka):"Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,

sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.

Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.