Showing 1-20 of 60 items.

Při rychle běžících,

břímě nesoucích,

lehce plynoucích

a rozkaz rozdělujících!

To, co vám je slíbeno, je vskutku pravdivé

a soud dozajista nastane!

Při nebi plném drah hvězdných,

vy libujete si v řečech rozporných,

od nichž odvrátí se ten, kdo byl odvrácen.

Nechť zhynou lháři prolhaní,

kteří v hlouposti své jsou lhostejní

a ptají se:"Kdy dostaví se den poslední?"

V den, kdy budou ohněm zkoušeni!

"Okuste tuto svou zkoušku! Tohle je to, co přáli jste si uspíšit!"

Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít

přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali

a jen malou část noci spávali

a za úsvitu o odpuštění prosívali

a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali.

Na zemi znamení jsou pro věřící přesvědčené,