Showing 41-60 of 60 items.

Likeledes i Ad, da Vi sendte over dem den fortærende vind,

som intet etterlot av det den møtte, men gjorde det til støv.

Likeledes i Thamod, da det ble sagt til dem: «Nyt livet inntil videre!»

Men de satte seg ut over Herrens bud, og så tok tordenskrallet dem, med åpne øyne,

og de kunne ikke stå imot eller finne hjelp.

Og Noas folk tidligere. De var folk som levde i synd.

Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort!

Og jorden, den har Vi bredt ut. Hvilken utmerket tilrettelegger!

Alt har Vi skapt parvis, så dere må komme til ettertanke.

Så fly hen til Gud! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham!

Sett ingen annen gud ved Guds side! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham.

Så har heller intet sendebud kommet til folk som levde før dem, uten at de sa: «Trollmann, eller besatt!»

Har de latt det gå i arv til hverandre? De er oppsetsige mennesker.

Så vend deg bort fra dem, og du vil ikke bli bebreidet,

Og forman, for påminnelsen gagner de troende.

Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.

Jeg ønsker ikke underhold fra dem. Jeg ønsker ikke at de skal bespise Meg.

Gud er Forsørgeren som har makt og er fast.

De urettferdige får samme lodd som deres likesinnede fikk. De trenger ikke skynde på Meg.

Så ve over de vantro, for deres dag som de er stilt i utsikt!