Showing 1-20 of 59 items.

Ha. Mim.

Na tę Księgę jasną!

Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. - Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi! -

Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz,

Jako rozkaz pochodzący od Nas - Zaprawdę, My jesteśmy posyłającymi! -

Jako miłosierdzie od twojego Pana - Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! -

Pana niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, jeśli jesteście przekonani o prawdzie!

Nie ma boga, jak tylko On! On daje życie i On powoduje śmierć. On jest waszym Panem i Panem waszych praojców.

Ależ przeciwnie! Oni pozostają w zwątpieniu, zabawiając się.

Wypatruj więc Dnia, kiedy niebo przyniesie dym widoczny,

Który okryje ludzi! To będzie kara bolesna!

"Panie nasz! Odsuń od nas karę, my jesteśmy wierzącymi!"

Gdzież dla nich napomnienie, skoro do nich przychodził posłaniec jawny?

Wtedy oni odwrócili się od niego, mówiąc:"To jakiś pouczony, opętany!"

Zaprawdę, My odsuwamy karę na krótko, wy przecież znowu powrócicie.

W tym Dniu, kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością, wtedy się zemścimy.

Już doświadczyliśmy przed nimi lud Faraona, kiedy przyszedł do nich posłaniec szlachetny:

"Oddajcie mi sługi Boga! Ja jestem dla was posłańcem pewnym.

Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodzę do was z władzą oczywistą.

Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana, abyście mnie nie ukamienowali.