Showing 1-20 of 59 items.

Ha Mim

Ved den klare skrift!

Vi har åpenbart den i en velsignet natt. Vi sender alltid advarsler.

I denne natt bestemmes alle visdoms saker

ved Vårt bud. Vi sender alltid ut,

som en nåde fra Herren. Han er den Hørende, den Allvitende.

Herren over himlene og jorden og alt som mellom dem er, om dere har overbevisningens tro.

Det er ingen gud unntatt Ham. Han gir liv og død, deres og deres henfarne fedres Herre.

Nei, de er i tvil, og driver sitt spill.

Men se opp for en dag da himmelen bringer en tydelig røyk,

som dekker menneskene. Dette er en smertelig straff.

«Herre, ta bort fra oss denne straffedom, vi tror!»

Men hvordan skulle formaningen nå dem, når et klart sendebud kom til dem,

og de så snudde seg vekk fra ham, og sa: «Han er opplært, besatt?»

Vi skal ta bort straffedommen en stund, men dere faller nok tilbake.

Men den dag da Vi slår hardt til! Vi vil ta hevn.

Vi satte Faraos folk på prøve før dem, idet et verdig sendebud kom til dem:

«Overgi til meg Guds tjenere! Jeg er et pålitelig sendebud til dere!

Sett dere ikke opp mot Gud! Jeg kommer til dere med klar autoritet.

Jeg søker tilflukt hos min Herre og deres Herre, så dere ikke må steinjage meg.