Showing 1-11 of 11 items.

VID DET klara morgonljuset

och vid natten, när dess mörker tätnar!

Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt Hans missnöje.

Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit!

Och din Herre skall skänka dig [Sitt goda i överflöd] och du skall bli helt nöjd.

Fann Han dig inte faderlös och gav dig ett hem?

Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig

Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt vad du behövde

Var därför inte hård mot den faderlöse

och stöt inte bort tiggaren med barska ord.

Men berätta [för alla] om din Herres välgärningar!