Showing 1-11 of 11 items.

Na jasność poranka!

Na noc, kiedy spokojnie zapada!

Nie opuścił cię twój Pan ani cię nie znienawidził.

I z pewnością ostateczne będzie lepsze dla ciebie aniżeli pierwsze!

I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony!

Czyż nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia?

Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą?

I czy nie znalazł cię biednym, i nie wzbogacił cię?

Przeto sieroty - nie uciskaj!

A żebraka - nie odpychaj!

A o dobrodziejstwie twego Pana - opowiadaj!