Showing 1-11 of 11 items.

Ik zweer bij den glans van den ochtend.

En bij den nacht als die duister wordt.

Uw Heer heeft u niet vergeten, en haat u niet.

Waarlijk het volgende leven zal beter dan dit tegenwoordige leven voor u wezen.

Uw Heer zal u eene belooning geven, waarover gij wel voldaan zult zijn.

Vond hij u niet als een wees, en heeft hij geene zorg voor u gedragen?

En vond hij u niet dolende in dwaling, en heeft hij u niet de waarheid binnengeleid?

En vond hij u niet nooddruftig, en heeft hij u niet verrijkt?

Verdruk daarom den wees niet.

Noch verdrijf den bedelaar;

Maar verklaar Gods goedheid.