Showing 1-11 of 11 items.

Při denním jasu

a při noci, když je tichá,

Pán tvůj tě neopustil ani tebou nepohrdá!

A bude pro tebe poslední věru lepší než první

a Pán tvůj tě zajisté obdaří k tvému uspokojení.

Což nenašel tě jako sirotka - a v útulek tě nepřijal?

Bloudícím tě nalezl - a správnou cestu ti ukázal,

nuzákem tě nalezl - a bohatství ti věru dal!

Co sirotka se týče,toho neutiskuj,

co žebráka se týče, toho neodstrkuj,

však o dobrodiní Pána svého jiným vypravuj!