Showing 1-11 of 11 items.

Tako mi jutra

i noći kada se utiša –

Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

Zato siroče ne ucvili,

a na prosjaka ne podvikni,

i o blagodati Gospodara svoga kazuj!