Showing 1-20 of 42 items.

เขา (มุฮัมมัด) ทำหน้าบึ้ง และผินหน้าไปทางอื่น

เพราะชายตาบอดมาหาเขา

และอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้ หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้

หรือเพื่อรับคำตักเตือน เพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้ว

เจ้ากลับต้อนรับขับสู้

และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า การที่เขาไม่ซักฟอก

และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายาม

และเขามีความกลัวเกรง

เจ้ากลับเมินเฉย

มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ

ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น

ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติ

ที่ได้รับการเทิดทูน ได้รับความบริสุทธิ์

ด้วยมือของมลาอิกะฮฺ

ผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณธรรม

มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดี เขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร

จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเขามา ?

จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขา แล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา

แล้วพระองค์ก็ทรงแผ้วทางให้สะดวกแก่เขา