Showing 1-20 of 42 items.

MED BISTER min vände han sig bort

när den blinde mannen kom fram till honom.

Och kanske skulle han - hur hade du kunnat ana detta? - [kanske skulle han] ha vuxit i renhet

eller ha tagit emot och dragit nytta av vad du skulle ha sagt [honom]

Den som inte tror sig behöva [Gud och Hans ord],

till honom lyssnade du uppmärksamt,

fastän ingen kan klandra dig om han inte renas från sin synd;

men den som kom till dig med sin enträgna bön

och [visade att han] fruktade Gud,

[honom] lät du gå sin väg ohörd!

NEJ [låt] detta bli en påminnelse [för dig]!

Och låt den som vill lägga den på minnet!

[Bevarade] på ark som behandlas med vördnad,

hålls de högt i ära, obesmittade av [jordisk smuts];

[himmelska] budbärare bär dem i sina händer,

¤dla och plikttrogna [tjänare].

[Men] genom sin ihärdiga förnekelse av sanningen drar människan på sig [Guds] fördömelse och utestänger sig själv från Hans nåd!

Av vad har Gud skapat henne

Han har skapat henne av en droppe sädesvätska och ger henne därefter de egenskaper [som hennes uppgift kräver].

Sedan jämnar Han vägen för henne.