Showing 1-20 of 42 items.

Alikunja kipaji na akageuka,

Kwa sababu alimjia kipofu!

Na nini kitakujuulisha pengine yeye atatakasika?

Au atawaidhika, na mawaidha yamfae?

Ama ajionaye hana haja,

Wewe ndio unamshughulikia?

Na si juu yako kama hakutakasika.

Ama anaye kujia kwa juhudi,

Naye anaogopa,

Ndio wewe unampuuza?

Sivyo hivyo! Huku ni kukumbushana.

Basi anaye penda akumbuke.

Yamo katika kurasa zilizo hishimiwa,

Zilizo inuliwa, zilizo takaswa.

Zimo mikononi mwa Malaika waandishi,

Watukufu, wema.

Ameangamia mwanaadamu! Nini kinacho mkufurisha?

Kwa kitu gani amemuumba?

Kwa tone la manii, akamuumba na akamkadiria.

Kisha akamsahilishia njia.