Showing 1-20 of 42 items.

Han rynket pannen og vendte seg bort

fordi den blinde kom til ham.

Men hva vet du, kanskje vil han rense seg,

eller komme til ettertanke, så formaningen kan være til gagn for ham?

Men den som er seg selv nok,

ham tar du vel imot,

skjønt det er ikke ditt ansvar om han ikke renser seg.

Men den som kommer til deg full av iver

og frykt,

ham overser du.

Nei sannelig, dette er en påminnelse,

og den som vil, legger seg den på minne,

på ærverdige blad,

opphøyde og rene,

ved skriveres hender,

edle og fromme.

Død over mennesket! Hvor utakknemlig han er!

Av hva har Han vel skapt ham?

Av en sæddråpe har Han skapt ham, og så fastsatt rammen for ham.

Derpå har Han lagt til rette hans vei.