Showing 1-20 of 42 items.

چهره درهم کشید, وروی بر گردانید,

از این که (عبد الله بن ام مکتوم) نابینا به نزدش آمد.

و (ای پیامبر) چه می دانی شاید که او پاک می شد.

یا پندگیرد, واین پند به او نفع می داد.

اما آن کس که مجد نیازی نمود.

پس تو به او روی من آوری,

در حالی که اگر او خود را (از کفر) پاک نسازد, چیزی بر تو نیست.

اما کسی شتابان به مراغ تو می آید.

و او (از خدا) می ترسد.

پس تو از او غافل می شوی (وبه ار تو جه نمی کنی؟)

هرگز چنین نیست, بی گمان این (سوره) تذکر ویاد آوری است.

پس هرکس بخواهد از آن پند گیرد.

در صحیفه های پر ارزشی (ثبت) است.

بلند پایه وپاکیزه.

به دست (فرشتگان=) سفیران (وحی است).

بزرگوار ونیکو کار.

مرگ بر (این) انسان, چقدر نا سپاس است؟!

(خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟

او را از نطفه ای (نا چیز) آفریده است, آنگاه او را موزون ساخت.

سپس راه را برای او آسان نمود.