Showing 1-20 of 42 items.

De profeet fronst zijn voorhoofd en wendt zich af.

Omdat de blinde man tot hem kwam.

En hoe kunt gij weten of hij niet misschien van zijne zonden gezuiverd zal worden;

Of dat hij vermaand zal worden, en dat de vermaning van eenig voordeel zal wezen.

Den mensch die rijk is.

Ontvangt gij gij met eerbied;

Terwijl gij er niet van beschuldigd wordt, dat hij niet gezuiverd is.

Maar hij die tot u komt, om zijn heil ernstig te zoeken.

En die God vreest.

Verwaarloost gij.

Gij moest volstrekt niet zoo handelen. Waarlijk, de Koran is eene vermaning.

(En hij die daartoe gezind is, onthoudt deze).

En hij is op geachte bladen geschreven.

Verheven en zuiver.

Met de handen van

Geëerde en rechtvaardige schrijvers.

Gevloekt zij de mensch! Wat heeft hem tot ontrouw verleid?

Van wat schiep God hem?

Van een droppel zaad schiep hij hem; En hij vormde hem met evenredigheid.

Daarna vergemakkelijkte hij zijn uitgang uit den schoot der moeder.