Showing 1-20 of 42 items.

Zakabonil se a odvrátil,

že slepec se na něho obrátil.

Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit

či připomenutí vyslechnout, a prospěšné mu to mohlo být.

Však pokud o boháče jde,

o něho ty se zajímáš,

a že neočišťuje se, nic nedbáš!

O toho však, kdo spěchá k tobě pln snahy

a jat z Boha obavami,

o toho ty zájem nemáš!

Tak ne! Vždyť toto je připomenutí

a kdokoliv chce, nechť na ně si vzpomene

psané na svitcích úctyhodných,

povznesených a očištěných,

rukama písařů

vznešených, neposkvrněných.

Nechť zhyne ten člověk! Ach, jak je nevděčný!

Z čeho jej Pán jeho stvořil?

Z kapky semene jej stvořil a osud jeho určil

a pak cestu mu ulehčil,