Showing 1-20 of 42 items.

On se namrštio i okrenuo

zato što je slijepac njemu prišao.

A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,

ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

Onoga koji je bogat,

ti njega savjetuješ,

a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;

a onoga koji ti žureći prilazi

i strah osjeća,

ti se na njega ne osvrćeš.

Ne čini tako! Oni su pouka –

pa ko hoće, poučiće se –

na listovima su cijenjenim

uzvišenim, čistim,

u rukama pisārā

časnih, čestitih.

Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!

Od čega ga On stvara?

Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,

i Pravi put mu dostupnim učini,