Showing 1-20 of 42 items.

(Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.

Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.

Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə) təmizlənəcəkdir!

Yaxud öyüd dinləyəcək və bu öyüd ona fayda verəcəkdir!

(Var dövlətinə güvənib sənin öyüd-nəsihətinə qulaq asmağa) ehtiyac hiss etməyənə (dövlətliyə) gəldikdə,

Sən üzünü ona tərəf çevirirsən (onun sözünə qulaq asırsan).

Onun (küfrdən) təmizlənməsindən sənə nə?!

Yüyürə-yüyürə sənin yanına gələn

Və (Allahdan) qorxan kimsəyə gəldikdə isə,

Sən ondan üz çevirirsən!

Xeyr! (Belə yaramaz, bir daha belə etmə). Həqiqətən, bu (ayələr) bir öyüd-nəsihətdir.

Kim istəsə, ondan öyüd alar.

(Bu Qur’an Allah dərgahında) çox möhtərəm (mö’təbər) səhifələrdə -

(Qədir-qiyməti) yüksək (şanı uca), tərtəmiz səhifələrdədir (Şeytan onlara toxuna bilməz).

(O, Allahla peyğəmbərlər arasında olan) elçi mələklərin əlləri ilə (lövhi-məhfuzdan köçürülür, yaxud o, elçi mələklərə e’tibar edilmişdir).

(O mələklər ki, Allahın yanında) çox möhtərəm, (Allaha) çox müt’idirlər.

Ölsün (kafir) insan! O nə nankordur!

(Bu təkəbbür onda hardandır? Allah) onu hansı şeydən yaratdı?

(Allah onu bir qətrə dəyərsiz) nütfədən yaratdı, ona biçim verdi.

Sonra onun üçün (ana bətnindən çıxış) yolunu asanlaşdırdı.